Feng shui 3

Telefonsamtale
Spørgeskema / sendes til dig – udfyldes og returneres
Plantegning og billeder af boligen sendes til mig
Konsultationen afholdes, 2×8 timer
Pris 12.000 kr.

Jeg kommer på besøg hos dig, efter aftale.

1. konsultation
Vi gennemgår grundigt din bolig, du viser mig rundt – jeg viser dig og forklarer dig om baguaen på din plantegning, som jeg har forberedt, sammen taler vi om de 3 vigtigste punkter i dit liv, som vi har fundet frem til via spørgeskemaet og vores samtale.

Jeg gennemgår grundigt områderne og hvordan de påvirker hinanden og hvordan det påvirker dit liv.

Jeg kommer med konkrete forslag til hvordan du opnår en bedre balance og hvordan du opnår succes med de ting du ønsker at forandre / forbedre.

Vi bruger resten af tiden på første møde til at tale om det som du føler du har mest behov for ud fra min gennemgang og min introduktion til Feng Shui principperne.

2. konsultation
2 gang er der hvor jeg enten kommer og hjælper praktisk med den nye indretning / ommøblering / oprydning i henhold til de ting vi talte om ved vores første møde – eller hvis du ønsker det – så kommer jeg efter en lidt længere pause – efter behov og gennemfører endnu en konsultation, med fokus på nogen andre områder.

Indenfor 2 måneder efter konsultationen, har vi en kort opfølgende telefonsamtale, hvor vi kan tale om hvad der er sket, hvad du yderligere kan gøre eller hvad du kan gøre bedre og hvordan du har det.

Konsultationen afsluttes med en gennemgribende rapport jeg skriver og sender indenfor 3 uger efter konsultationen / eller efter aftale hvis der vælges 2 konsultationer. I rapporten vil der stå hvad vi talte om, de forslag og ideer som opstod under konsultationen, rådgivning til hvad du bør gøre eller undgå at gøre samt hvad du bør fokusere på i forhold til de ting vi har talt om. Samt lidt inspiration til hvordan du kan implementere de ting vi har talt om.