Feng shui 2

Telefonsamtale
Spørgeskema / sendes til dig – udfyldes og returneres
Plantegning og billeder af boligen sendes til mig
Konsultationen afholdes, 8 timer
Pris 6.500 kr.

Jeg kommer på besøg hos dig, efter aftale.

Vi gennemgår grundigt din bolig, du viser mig rundt – jeg viser dig og forklarer dig om baguaen på din plantegning, som jeg har forberedt, sammen taler vi om de 3 vigtigste punkter i dit liv, som vi har fundet frem til via spørgeskemaet og vores samtale.

Jeg gennemgår grundigt områderne og hvordan de påvirker hinanden og hvordan det påvirker dit liv.

Jeg kommer med konkrete forslag til hvordan du opnår en bedre balance og hvordan du opnår succes med de ting du ønsker at forandre / forbedre.

Vi bruger resten af tiden til at tale om det som du føler du har mest behov for ud fra min gennemgang og min introduktion til Feng Shui principperne.

Indenfor 2 måneder efter konsultationen, har vi en kort opfølgende telefonsamtale, hvor vi kan tale om hvad der er sket, hvad du yderligere kan gøre eller hvad du kan gøre bedre og hvordan du har det.

Konsultationen afsluttes med en rapport jeg skriver og sender indenfor 3 uger efter konsultationen. I rapporten vil der stå hvad vi talte om, de forslag og ideer som opstod under konsultationen, rådgivning til hvad du bør gøre eller undgå at gøre samt hvad du bør fokusere på i forhold til de ting vi har talt om. Samt lidt inspiration til hvordan du kan implementere de ting vi har talt om.